mandag, april 22, 2019

 

Årsmøte 2015


Dato: lørdag 7. mars 2015, kl, 17.00

Sted: Konferanserommet, Smøla Havfiskesenter

 

Saker til behandling: 

Sak 1/15: Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 2/15: Valg av møteleder, sekretær og underskrivere av protokoll 

Sak 3/15: Årsmeldinger

Sak 4/15: Regnskap 2014

Sak 5/15: Medlemskontingent

Sak 6/15: Budsjett 2015

 

Sak 7/15: Bygging av klubbhus

Sak 8/15: endring av struktur for styret og utvalg

 

Sak 9/15: Instruks for styret og utvalgene

 

Sak 10/15: Valg

 

 

Velkommen til årsmøte!Publisert 26.02.2015 av Anita
 
 (C) Smøla I.L. | system: ROW fra ramvik.no