mandag, april 22, 2019

 

Årsmøte 2015


Smøla IL holder årsmøte 7. mars

Sted: Konferanserommet , Smøla Havfiskesenter

Tid: kl. 17.00

Saker til behandling:

 

Sak 1/15: Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 2/15: Valg av møteleder, sekretær og underskrivere av protokoll 

Sak 3/15: Årsmeldinger

Sak 4/15: Regnskap 2014

Sak 5/15: Bygging av klubbhus

Sak 6/15: Budsjett 2015

Sak 7/15: Valg

 Publisert 26.02.2015 av Anita
 
 (C) Smøla I.L. | system: ROW fra ramvik.no