mandag, april 22, 2019

 

Årsmelding 2014 - fotballutvalget


Fotballutvalget har i 2014 bestått av:

Yngve Vean, leder

Håvard Knutsen, nestleder

Johann Gudjohnsson, medlem

Torkil Moholt, medlem

Johannes Schrøder, medlem

 

I 2014 har utvalget hovedsakelig jobbet med saker tilknyttet treningspakkene, treningstid, cuper og generelle spørsmål fra trenerne. Det har aldri lyktes å samle hele utvalget i noen møter, men de mest konstruktive møtene, har vært sammen med trenerne og styret. Utvalget har hatt en god dialog sammen med styret, spesielt i forbindelse med treningstider. 

Treningspakkene krevde mye administrasjon, da det var en del spillere som aldri hentet sine pakker. Det står fortsatt 4-5 pakker på lageret i Smølahallen som ikke er avhentet. Dette har et meget populært produkt av god kvalitet

Treningstidene i Smølahallen kom sent, men godt, på plass. Vi startet vel drøftingene rundt treningstid, litt for sent, i forhold til treningsstart. 

Selve utvalget har hatt lite saker å jobbe med i år, men føler det har vært et godt og fornuftig samarbeid med styret i Smøla IL og de ulike trenerne. Dette har selvsagt noe med at 4 av 5 i utvalget, også er trenere

For sesongen 2014

Yngve Vean, leder i Fotballutvalget Publisert 08.03.2015 av Anita
 
 (C) Smøla I.L. | system: ROW fra ramvik.no