mandag, april 22, 2019

 
Årsmelding trim- og merkeutvalget 2014


Trimutvalget har dette året drevet med turorientering og turbøker. Smøla IL har 16 turbøker og vi legger ut 20 poster i turorienteringa.

 

TURORIENTERING 2014:

 

Til turorientering selges kart med klippekort. Våren 2014 ble dette lagt ut på butikker: på

Råket, Straumen og Hopen. Tidsrommet dette foregår er fra 1. mai til og med 30. september.

 

I alt har: 89 personer oppnådd medalje i turorienteringa denne sommeren.

 

Merkekrav: Voksne:                                                    Barn:

                        Gull  - 100 poeng                                     Gull -  75 poeng

                                  Sølv  -  75 poeng                                                         Sølv -  50 poeng   

                        Bronse – 50 poeng                                   Bronse – 25 poeng

 

Bronse-plakett:       Ved oppnådd merkekrav 5

Sølv-plakett:                        Ved oppnådd merkekrav 10

Gull-plakett:                        Ved oppnådd merkekrav 15

Utmerkelser ved 20 år.

 

I år har følgende oppnådd:

Bronse-plakett: Anne Rita Bakken, Kjell Brende, Jan Palmer Holmen, Mary-Ann Lien, Ole Kristian Otterholm, Jorunn Skaret

Sølv-plakett:Torfinn Skomsøy, Aud Steffensen

Gull-plakett: Erna Brende, Einar Kvammen, Annie Lervik, Asbjørn Reiråskag

Deltatt 20 år: Ingen

 

NAVN

ÅR DELTATT

 

Bakken Anne Rita

5

Bronse

Bakken Eskil

7

Sølv

Bakken Jonas

7

Bronse

Berget Lisbeth Botten

1

Bronse

Bjøringsøy Ane Helene

3

Gull

Bjøringsøy Berit

2

Gull

Bjøringsøy Even

4

Gull

Botten Rannei

2

Gull

Brende Erna

15

Gull

Brende Ester A

6

    Bronse         

Brende Kjell

5

Gull

 

 

 

Dalheim Aud M

1

Gull

Dalheim Odd

1

Gull

Dyrnes Aud J

2

Bronse

 

 

 

Fugelsnes Sonja

13

Gull

Furu Elisabeth L

1

Bronse

Furu Kornelia

1

Sølv

 

 

 

Gjøstøl Vangie

1

Gull

Grindstein Stine

3

Gull

Gulla Astrid

1

Gull

 

 

 

Hakkebo Marita

3

Gull

Holm Amund Moltu

4

Bronse

Holmen Ingrid Elida K.

4

Sølv

Holmen Jan Palmer

5

Gull

Holmen Solveig Folde

21

Gull

Hopshaug Oddlaug

14

Gull

 

 

 

Jenssen Oddny Iren

17

Gull

Johansen, Anita Lund

3

Gull

Johansen Ingrid Helen

1

Gull

Jota Dagfinn

19

Gull

Jota Marie

19

Gull

 

 

 

Karlsen Anne Sigrun

14

Gull

Karlsen Arild

12

Sølv

Kjønhaug Frøydis

4

Gull

Kjønnø Betty

1

Gull

Kollerøs Mona

16

Gull

Kragseth Bente

22

Gull

Kristoffersen Ingrid

1

Gull

Kristoffersen Leif H

1

Gull

Kvammen Einar

15

Sølv

Kvammen Terje

1

Gull

Kvenseth Per Gunnar

1

Gull

 

 

 

Leonhardsen Marit

2

Sølv

Lervik Annie

15

Gull

Lien Mary-Ann

5

Gull

 

 

 

Meese Hildur

22

Gull

Meese Kjell

22

Gull

Myrhaug Elin

3

Gull

Myrhaug John

3

Gull

 

 

 

Nordseth Filip

1

Gull

Nordseth Jenny

1

Sølv

Nordseth Kristin

1

Sølv

 

 

 

Otterholm Marit

7

Gull

Otterholm Ole K

5

Gull

 

 

 

Reiråskag Asbjørn

15

Gull

Reiråskag Brit

22

Gull

Reiråskag Christer

14

Gull

Reiråskag John

22

Gull

Reiråskag Tore

14

Gull

Rokstad Judith

1

Gull

Rokstad Hans Inge

1

Gull

Roksvåg Emma

1

Sølv

Roksvåg Monica

1

Gull

Rosvoll Lars

2

       Gull     

Rosvoll Målfrid

2

Gull

Rødahl, Aslaug

3

Gull

Rødahl Daghild

3

Gull

 

 

 

Skaret Anna

3

Gull

Skaret Jorunn

5

Gull

Skillingen Bente

6

Gull

Skomsøy Torfinn

10

Bronse

Solbakken Oddbjørn

               2

Gull

Soleim Ivar

3

Gull

Solli Randi

21

Gull

Solli Terje

21

Gull

Steffensen Aud

10

Gull

Stenhjem Anne

17

Gull

Stensø Hanne R

1

Gull

Stensø Linn

1

Sølv

Stensø Linnea R

1

Sølv

Stensø Oddvar

1

Gull

Stensønes, Janne

14

Gull

Strømme Aron

1

Gull

Strømme Emma

1

Gull

Stølen Johnny

3

Gull

Sørstrand Cicilie

1

Gull

 

 

 

Tuven Arnt

1

Gull

Tysnes, Solveig

22

Gull

Vaag Karen

1

Gull

 

 

 

Ødegaard Erling

21

Sølv

 

 

 

 

89 stk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURBØKER

 

Turbøker: Tidsrommet 1. oktober 2013 til 31. september 2014.

 

I alt: 147 får utmerkelse for oppnådd merkekrav for turbøkene og utmerkelse er diplom.

 

De aller fleste steder må du ha oppnådd 30 turer for å få diplom, er du over 60 år er det 20 turer, barn under 12 år ved 15 turer, ved to turbokser får du diplom ved 10 turer. Vi prøver å ha et variert tilbud til alle, målet vårt er å ha et tilbud for alle som ønsker det. Nytt av 2012 var turboksen ved Grønvika, hvor det er spesielt tilrettelagt for synshemmede. I Grønvika har det vært mange på tur i 2013 og 2014.

 

Antall besøkende på turbøkene i tidsrommet 1.okt. 2012 til 31.sept. 2013 er i alt:18.961.

 

 

 

ROSVOLLHAUGEN

Totalt turer  752

Pål Svinøy

167

Wenche Stormo

93

 

 

TVERRBAKKHAUGEN

Totalt turer 1367

Walter Lie

243

Rolf Strømme og Cæsar

163

Inger Kjønhaug

80

Jørn Lie

76

Sigmund Tysnes

76

Dagfinn Jota

70

Marie Vean Jota

48

Magnus Sandve

44

Olaug M. Tysnes

41

Asbjørg Roksvåg

38

Randi Dyrnes

31

Solveig F. Holmen

25

 

 

SKUTNESHAUGEN

Totalt turer 911

Åse Tyrhaug

228

Liv Olausen

177

Åse Moe

134

Inger Kruse

90

Sonja Fugelsnes

74

Jan Gunnar Fugelsnes

30

Halvar Moe

29

Malin H. Fugelsnes

10

Nora Brevik

10

 

 

MÅBERGTUA

Totalt turer 1437

Bente Kragseth

319

Alf Inge Jenssen

68

Oddny Iren K.Jenssen

49

Nils Jenssen

48

Solfryd Lysgård

31

Solveig F. Holmen

29

 

 

DAUDMANNSHAUGEN

Totalt turer  795

Betty Kjønnø

77

Aud Steffensen

40

Tor Åge Stensø

36

Linda Kjønnø

31

Malin Kjønnø

10

 

 

ØRNTUA (SKARVARDEN)

Totalt turer  2407

Ole Anders Skaget

222

Brit Reiråskag

144

Arild Karlsen

138

Aud Mary Dalheim

117

Anne Irene Bjøringsøy

108

Jan P. Holmen

94

John Reiråskag

59

Ann Kathrin Hepsø

57

Bjørg Dalseth

52

Oddvar E. Bækken

40

Gerd Lervik

38

Astrid Gulla

36

Jorid Hepsø

36

Bente Kragseth

31

Nina Rosvoll

31

Ann Elin Moe

31

Edith Møllerop

30

Oddny Iren k.Jenssen

30

Målfrid Rosvoll

28

Lars Rosvoll

22

Jenny Brevik

21

Marit W. Kvammen

20

 

 

NELVIKBERGET

Totalt turer 1089

Ketil Winje

67

Per Morten Svendsen

47

Stine Grindstein

42

Anita S. Winje

41

Marianne Hopmark

34

 

 

DYRNESVATNET

Totalt turer  3111

Jorunn Holberg

152

Janne Stensønes

138

Annie Lervik

118

Edel Neerland

115

Annie M.L Barø

113

Anvor Furu

101

Ove Furu

87

Terje Solli

77

Hjørdis Holm

75

Astrid Neerland

72

Hildur Meese

54

Kjell Meese

53

Line Baadnes

50

Karle Jostein Holm

50

Odd Marvin Holberg

49

Torstein Lervik

47

Asle Rokstad

44

Turid Dyrnes

42

Randi Solli

42

Thor Otto Dyrnes

41

Anna Grete Holm

41

Eli Arnøy

38

Else Mari Kruse

38

Aina Lie

33

Yolande Rosset

31

Asgeir Gjøstøl

30

Torill Vik

30

Britt Inger Jonasen

21

 

 

STORVATNET

Totalt turer 549

Walter Lie

111

Rolf Strømme

38

Solveig Skaret Tysnes

30

Solveig F. Holmen

29

 

 

LERVIKVÅGEN

Totalt turer 541

Anne Bjørkheim

101

Marita Hakkebo

95

Synnøve Soleim

67

Alf Ole Ødegård

63

Vigdis Spersøy

41

Kine Ødegård

21

 

 

MAURDALEN

Totalt turer  354

Wenche Skjølberg

48

 

 

SLETTET

Totalt turer 305

Ingrid Elida J. Holmen

26

Bente Kragseth

26

 

 

KASTHAUGAN (Diplom v/10 turer)

Totalt turer 691

Åge Tretnes

109

Berit Johnsen

102

Synnøve Ludvigsen

40

Albert Ludvigsen

34

Jan Espen Kruse

31

Ingrid Marie Johnsen

24

Gerd Johnsen

22

Håvard Skaget

19

Trond Dyrnes

19

Anneline Hopen

18

Victoria Hopshaug

14

Erna Nordheim

14

 

 

DYRNESTUA

Totalt turer 1421

Jorunn Holberg

131

Ian Petch

102

Kjell Meese

94

Hildur Meese

90

Annie Lervik

79

Janne Annie Stensønes

78

Terje Solli

77

Grete Dønheim

54

Asgeir Gjøstøl

44

Randi Solli

44

Karle Holm

43

Thor Otto Dyrnes

41

Odd Marvin Holberg

40

Turid Dyrnes

39

 

 

GRØNVIK

Totalt turer 2514

Svein Rangnes

293

John A. Jensen

278

Jarl Rangnes

180

Bjørg Severinsen

149

Inger A. Rangnes

144

Ingrid Skaret

137

Aase Rokstad

135

Gunnhild Tyrhaug

113

Britt Schrøder

112

Eva Lervik

93

Lilly Erna Gjernes

80

Siri Bentzrud

69

Kjell O. Gjøstøl

44

Johnny Haldansen

44

Astrid Bråten

33

Gunn Jensen

31

 

 

SMØLA VINDPARK, mølle nr.47

Totalt turer 717

Finn Eide

83

Wenche Farstad

57

Ann Kristin Roksvåg

40

 

 

 

 

 

Trimutvalget har bestått av: Asbjørn Rødahl, Kristin Glasø Karstensen, Solfryd Lysgård og Grete DønheimPublisert 08.03.2015 av Anita
 
 (C) Smøla I.L. | system: ROW fra ramvik.no