mandag, april 22, 2019

 
Årsmelding 2014 - all-idrett


All-idretten har i høst hatt treninger på tirsdager kl. 17-18. Oppmøtet har vært noe dårlig, det har i snitt vært cirka åtte barn på hver trening. Barnas foresatte utgjør en verdifull ressurs på disse treningene og alle foresatte har vært til stede i hallen og hjulpet til på treningene. Med deres hjelp får vi organisert treningene på en god måte. Foreldrene er bl.a. ansvarlige for å sette fram hinderløypen og de hjelper barn inn i aktivitetene hvis de f.eks. er usikre/ikke forstår.Hovedmål for all-idretten er "Ei sunn sjel i et sunt legeme"Underordna mål er: - Stimulere den fysiske, psykiske og sosiale utvikling.- Utvikle evne til samarbeid og sosial omgang.- Forberede ungene for organisert aktivitet i idrettslaget. - Gi allsidig idrettsopplæring.Det går mye i leikbetonte øvelser, balløvelser og hinderløyper. Barna lærer også å vente på tur, samarbeide, samt lære at alt ikke er en konkurranse. Vi har samlet barna før treningen starter for en rolig start og for å se hvem som er tilstede. På slutten har vi igjen samlet oss for å få en rolig slutt, hvor vi strekker ut og slapper av. I tillegg har vi hatt en markert slutt hvor barna har klappet hverandre i hendene og sagt takk for i dag.

 

Det er utfordrende å finne aktiviteter som passer alle i alderen 3-6 år. Noe er for vanskelig for 3-åringen og passer 6-åringen, mens andre aktiviteter er passe for 3-åringen og for lett for 6-åringen. Få barn på treningene er også utfordrende, men vi satser på at deltagelsen tar seg opp.Fra høsten 2014 har er Gudbjørg Iversen, Kjell Arve Hagen og undertegnede vært trenere/ledere. Det hadde vært ønskelig med en person til på trenersiden, da dette er litt sårbart med offshore-turnus og annet turnusarbeid.

 

På vegne av all-idretten,Kristin Roksvaag Dalheim

 Publisert 08.03.2015 av Anita
 
 (C) Smøla I.L. | system: ROW fra ramvik.no