mandag, april 22, 2019

 
Årsmelding Trim og merke


Trimutvalget har dette året drevet med turorientering og turbøker. Smøla IL har 16 turbøker og vi legger ut 20 poster i turorienteringa.

TURORIENTERING 2013:

Til turorientering selges kart med klippekort. Våren 2013 ble dette lagt ut på butikker: på

Råket, Straumen og Hopen. Tidsrommet dette foregår er fra 15. Mai til og med 30. September.

I alt har: 79 personer oppnådd medalje i turorienteringa denne sommeren.

 

Merkekrav:   Voksne:                                                    Barn:

                        Gull  - 100 poeng                                     Gull -  75 poeng

                            Sølv  -  75 poeng                                      Sølv -  50 poeng     

                        Bronse – 50 poeng                                   Bronse – 25 poeng

Bronse-plakett:         Ved oppnådd merkekrav 5

Sølv-plakett:              Ved oppnådd merkekrav 10

Gull-plakett:              Ved oppnådd merkekrav 15

Utmerkelser ved 20 år.

I år har følgende oppnådd:

Bronse-plakett:Heidi L.Fagerheim,Rune L.Fagerheim,Solfryd Lysgård,Bente Skillingen, Ester Annie H.Brende, Erling Kruse

Sølv-plakett:Britt Inger Jonassen

Gull-plakett: Mona Kollerøs                      

Deltatt 20 år:Solveig Folde Holmen, Terje Solli, Randi Solli , Erling Ødegård

NAVN

ÅR DELTATT

Angelhus, Irene

8

Gull

Brende Erna

13

Gull

Brende Kjell

4

Sølv

Brende Ester Annie

5

Bronse

Botten Rannei

1

Gull

Bjøringsøy, Berit

1

Gull

Bjøringsøy,Ane Helene

2

Gull

Bjøringsøy, Even

3

Gull

Dalen Else Karin

Dyrnes Aud Johanne

14

1

Gull

Bronse

Edvardsen Ann Karin

1

Gull

Ellefsen Monica

1

Gull

Fagerheim Lysgård, Heidi

5

Bronse

Fagerheim Lysgård, Rune

5

Gull

Fugelsnes, Sonja

12

Gull

Gundersen, Elin

2

Gull

Grindstein, Stine

2

Gull

Gjernes, Lilly Erna

2

Bronse

Hakkebo, Marita

2

Gull

Hannasvik, Bjørn Ivar

16

Gull

Hannasvik, Kurt

18

Gull

Holmen Marit Janne

2

Gull

Holmen Ingrid Elida K.

3

Sølv

Holm Amund Moltu

3

Bronse

Holm, Magnus

4

Bronse

Holmen, Jan Palmer

4

Gull

Holmen, Solveig Folde

20

Gull

Jenssen, Trond Arve K

3

Sølv

Jenssen, Oddny Iren

16

Gull

Jenssen, Nils

21

Sølv

Johansen, Anita Lund

2

Gull

Jota, Marie

18

Gull

Jota, Dagfinn

18

Gull

Jonassen, Britt Inger

10

Gull

Karlsen, Anne Sigrun

13

Gull

Kvammen, Einar

14

Gull

Karlsen, Arild

11

Gull

Kollerøs, Mona

15

Gull

Kragseth, Bente

21

Gull

Kruse, Erling

5

Gull

Kjønhaug, Frøydis

2

Gull

Lysgård, Solfryd

5

Gull

Lervik, Annie

14

Gull

Lie, Evelyn

8

Gull

Lien, Mary-Ann

4

Gull

Leonhardsen, Marit

1

Gull

Male, Fredrik

7

Gull

Meese, Hildur

21

Gull

Meese, Kjell

21

Gull

Myrhaug, Elin

2

Gull

Myrhaug, John

2

Gull

Møystad Bjørn

4

Gull

Møystad Elena

2

Gull

Otterholm, Ole Kristian

4

Gull

Otterholm, Marit

Rambjør, Anne

6

2

Gull

Gull

Reiråskag, Asbjørn

14

Gull

Reiråskag, Brit

21

Gull

Reiråskag, Christer

13

Gull

Reiråskag, John

21

Gull

Reiråskag, Tore

13

Gull

Rosvoll Målfrid

1

Gull

Rosvoll Lars

1

Gull

Rødahl, Aslaug

2

Gull

Rødahl Daghild

2

Gull

Skaget, Paul Ingar

1

Gull

Skaret, Jorunn

4

Gull

Skaret, Anna

2

Gull

Stølen, Johnny

2

Gull

Skillingen, Bente

5

Gull

Skomsøy, Torfinn

45 poeng

----------------

Solbakken Oddbjørn

1

Gull

Solli, Terje

20

Gull

Solli, Randi

20

Gull

Steffensen, Aud

9

Gull

Stenhjem Anne

16

Gull

Stensønes, Janne

13

Gull

Stensønes,Lillian

1

Gull

Stensø Ottar

46 poeng

-----

Tysnes, Solveig S.

21

Gull

Ødegaard, Erling

20

Gull

 

TURBØKER

 

Turbøker:  Tidsrommet 1. oktober 2012 til  31. september 2013.

I alt: 128 får utmerkelse for oppnådd merkekrav for turbøkene, utmerkelse er diplom og pokal for den som har oppnådd flest turer (Årets trimmer).

De aller fleste steder må du ha oppnådd 30 turer for å få diplom, er du over 60 år er det 20 turer, barn under 12 år ved 15 turer, ved to turbokser får du diplom ved 10 turer. Vi prøver å ha et variert tilbud til alle, målet vårt er å ha et tilbud for alle som ønsker det. Nytt av 2012 var turboksen ved Grønvika, hvor det er spesielt tilrettelagt for synshemmede. I Grønnvika har det vært mange på tur i 2013.

Antall besøkende på turbøkene i tidsrommet 1.okt. 2012 til 31.sept. 2013 er i alt:14.223 .

ROSVOLLHAUGEN

2 poeng pr. tur/totalt turer 426

Pål Svinøy

101

Wenche Stormo

42

TVERRBAKKHAUGEN

3 poeng pr. tur/totalt turer 1376

Walter Lie

237

Rolf Strømme og Cæsar

215

Dagfinn Jota og Iris

135

Marie W. Jota

74

Inger Kjønhaug

71

Jørn Lie

80

Synnøve Jota Gulla

Evelyn Lie

Solveig Folde Holmen

40

34

30

SKUTNESHAUGEN

2 poeng pr. tur/totalt turer 1188

Åse Tyrhaug

246

Liv Olausen

144

Åse Moe

100

Sonja Fugelsnes

71

Astrid Lonkemoen

59

Inger Kruse

47

Marit R.Bøe

40

Halvard Moe

35

Anette Fugelsnes

31

Jan G. Fugelsnes

31

Eva Peggy Stensønes

22

Synne Rødal

10

MÅBERGTUA

4 poeng pr. tur/totalt turer 1096

Bente Kragseth

273

Oddny Iren K.Jenssen

91

Arnt Tuven

56

Peder J. Edvardsen

32

Solveig Folde Holmen

30

DAUDMANNSHAUGEN

3 poeng pr. tur/totalt turer 512

Betty Kjønnø

54

Malin Kjønnøy

10

ØRNTUA (SKARVARDEN)

3 poeng pr. tur/totalt turer 1936

Solveig Folde Holmen

172

Brit Reiråskag

164

Aud Mary Dalheim

95

Marit Wigum Kvammen

87

John Reiråskag

63

Anne Irene Bjøringsøy

60

Ole Anders Skaget

58

Jan Palmer Holmen

58

Oddvar E. Bækken

49

Arild Karlsen

47

Edvard Myrvoll

42

Gunnar Bjøringsøy

39

Bente Kragseth

35

Anne Sigrun H. Karlsen

35

Oddny Iren K. Jenssen

33

Jan Inge Bjøringsøy

30

Gerd Lervik

25

Bjørg Dalseth

23

Ingrid Elida J Holmen

13

Karen Vaag

10

NELVIKBERGET

2 poeng pr. tur/totalt turer 486

Ketil Winje

50

Anita S. Winje

35

Stine Grindstein

30

Marianne Hopmark

30

Håvard Orset Holberg

15

DYRNESVATNET

4 poeng pr tur/ totalt turer 1987

Janne Stensønes

171

Jorunn Holberg

107

Annie Lervik

65

Synne Hegdahl

58

Hjørdis Holm

55

Dagfinn Lie

55

Anne-Karin Jota

55

Grete Anita Lie

48

Line Baadnes

47

Else Mari Kruse

45

Eli Arnøy

Terje Solli

45

45

Håvard Roksvåg

Karle Jostein Holm

Arnt Gullslett

Marit Bjerknes

Margaret B.Holm

Erling Kruse

Ronja Holm

Vegard Baadnes

John Peder Kruse

Jarlaug Kristine Kruse

41

36

32

32

31

23

16

15

15

15

STORVATNET

4 poeng pr. tur/ totalt turer 400

Walter Lie

70

Rolf Strømme

33

Solveig Holmen

30

LERVIKVÅGEN

2 poeng pr. tur/totalt turer 409

Odd Lennart Rangnes

90

Vigdis Spersøy

68

Synnøve Soleim

66

Tore Grøsvik

48

MAURDALEN

5 poeng pr. tur/ totalt turer562

Wenche Skjølberg

46

Marita Hakkebo

38

Johnny Stølen

33

SLETTET

2 poeng pr. tur/ totalt turer 232

Lillian Golmen

34

Ingrid Elida J.Holmen

KASTHAUGAN (Diplom v 10 turer)

13

2 poeng pr. tur/ totalt turer 608

Lillian Golmen

35

Ingrid E. J. Holmen

33

Jan Espen Kruse

31

Håvard Skaget

28

Bente Kragset

27

Synnøve Ludvigsen

25

Marita Hakkebo

20

Albert Ludvigsen

19

Erna Nordheim

18

Trond Dyrnes

16

Hanne R. Baadnes

15

Oddny Iren K. Jenssen

15

Åge Tretnes

15

Berit Johnsen

14

Britt Oddny Sætran

13

Ivar Georgsen

13

DYRNESTUA

3 poeng pr. tur/ totalt turer 970

Jorunn Holberg

103

Synne Hegdahl

101

Håvard Roksvåg

65

Ian Petch

57

Terje Solli

47

Erling Kruse

20

GRØNVIK

3 poeng pr tur/totalt turer 1623

John A. Jensen

152

Jarl Rangnes

151

Svein Rangnes

Aase Rokstad

Ingrid Skaret

Bjørg Severinsen

Kjell O.Gjøstøl

Inger Anne Rangnes

Gunn Jensen

Jonny Haldansen

Astrid R.Bråten

Britt Schrøder

Inger Rangnes

Siri Bentzrud

Gunnhild Tyrhaug

145

143

143

80

79

74

67

63

52

47

44

44

41

SMØLA VINDPARK, mølle nr.47

4 poeng pr.tur/totalt turer 416

Ann kristin Gården

32

Finn Eide

30

Årets trimmer ble: Bente Kragseth

 

Trimutvalget har bestått av: Asbjørn Rødahl, Turid Dyrnes, Leif Helge Kristoffersen, Solfryd Lysgård og Grete Dønheim      

Publisert 15.03.2014 av Anita
 
 (C) Smøla I.L. | system: ROW fra ramvik.no